Träfönster och trädörrar – värt att veta

På Sparfönster använder vi långsamt växande skogstall vid tillverkningen av träfönster och trädörrar för att kunna garantera dig högsta kvalitet – självklart utan att kompromissa med det förmånliga priset. Här kan du läsa mycket mer om det spännande träslaget som används för tillverkning av bland annat möbler, byggmaterial och papper.

Trä från tall, ofta kallat furu, ingår i Pinus-släkten som består av ca 100 barrträdsarter. Utmärkande för alla träd i släkten är att de är gröna året runt, och växer från trädgränsen i Nordnorge ända ned till den tropiska zonen, där de stoppas av stora sandområden. Tall-släktet kännetecknas av att barren sitter i mindre utskott med 2, 3 eller 5 barr i varje. Träden har olika typer av kottar.


Furu till papper, möbler och byggmaterial

Som de flesta nog känner till används furu i stor mängd till framställning av pappersmassa, möbler, golv och byggmaterial, men också till träfönster och trädörrar. Fördelarna med furu är många:

  1. Den har många stora kådkanaler, vilket betyder att träet redan är nautrligt  impregnerat.

  2. Tallar innehåller en rad ämnen som motverkar angrepp från insekter och svamp. Tallens trä är därför mycket hållbart och lämpar sig därmed väl för tillverkning av till exempel fönster och dörrar, eftersom dessa som bekant måste kunna stå emot diverse vädertyper som snö, regn, fukt och sol.

  3. Trä från skogstall är extra hållbart. I Norge är många timmerhus och kyrkor byggda av tall – det finns fortfarande byggnader som stått i 800 år!

Visste du…

  • Att skogstallar kan bli upp till 30 m höga?
  • Att en tall vanligtvis är ca 80 år när den fälls?
  • Att skogstallar kan bli upp till 250–300 år?
  • Att bärnsten, som vi främst använder som smycken,
    är härdad kåda från tallar som växte för tusentals år sedan?

 

Sparfönster använder långsamt växande skogstall

Träfönster och trädörrar från Sparfönster är tillverkade av långsamt växande skogstall, som har en hög andel kärnvirke. Om du tänker dig en deg med russin i … En snabbväxande tall har låg andel kärnvirke – som en deg till russinbullar som har jäst och där det är långt mellan russinen. Hög andel kärnvirke däremot kan jämföras med den täta deg som inte har jäst och där russinen fortfarande ligger nära varandra. Den är mycket mer kompakt än den deg som har jäst. Den höga andelen kärnvirke i träet gör att vi kan tillverka bra, solida produkter som har lång livslängd i vårt omväxlande, och ibland hårda, klimat!

Impregnering

Som tidigare nämnts har naturen själv impregnerat furu, bland annat med hjälp av den stora mängden kådkanaler. För att skydda träet utifrån impregnerar vi alla våra färdigtillverkade träfönster och -dörrar så att de kan stå emot röta och svamp. Om du vill skydda dina trädörrar och träfönster ytterligare, kan du själv efterbehandla med både olje- och vattenbaserade produkter.

Målade fönster och dörrar

De allra flesta kunder väljer färdigmålade fönster och dörrar – klara att monteras. Väljer du färdigmålat kan du välja mellan våra olika standardfärger.

Upp till 15 års garanti och CE-märkta fönster

Vi ger upp till 15 års garanti mot rötskada och 12 års garanti på trä/alu produkter. På produkter i trä och PVC ger vi 10 års garanti. Se våra garanti her.

Vi har billiga träfönster och trädörrar – kanske marknadens bästa priser!

Alla våra produkter kan tillverkas i trä – se till exempel våra populära spröjsade fönster och flaggfönster, eller våra billiga ytterdörrar och altandörrar. Du kan även titta närmare på vårt stora lager med standardmått, som vi kan leverera inom 5 arbetsdagar.

 

Vi kan också tillverka snygga fönster och dörrar i trä/alu.