Vi strävar efter att tänka
ansvarsfullt i vår produktion

Vår produktion förbättras och justeras hela tiden, så att våra fönster och dörrar kan produceras med minsta möjliga klimat- och miljöbelastning.
Vi tittar löpande på vår processor, maskiner och olika sätt, varvid det kan ske förbättring.
Här kan du få en inblick i några av de tankar och åtgärder vi gör gällande vår produktion och ansvar.

Hög kvalitet
och lång livstid

Källsortering
och återvinning

Förnybar
energi

Säkert från
A till B

Skötsel, reparation
och återvinning

Hög kvalitet och lång livslängd – för att undvika onödig produktion

Vi strävar efter att göra val som påverkar naturen så lite som möjligt, utan att kompromissa med kvaliteten. Vårt virke kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk och vår design och kvalitet håller länge.

Dessutom uppfyller vi alla krav på energi, isolering och u-värde. Bra energisnåla fönster och dörrar bidrar också till att minska dina energikostnader i samband med uppvärmning av din bostad.

Allt trä är ytbehandlat mot röta och svamp och med rätt underhåll kan våra fönster och dörrar hålla i riktigt, riktigt många år. I detta sammanhang tvekar vi inte heller att ge upptill 12 års garanti på hela produkten och 15 års garanti mot rötskada. Hos oss är garanti ingen obehaglig överraskning, läs mer om vår garantijämförelse här.

Källsortering och återvinning

När vi producerar nya fönster och dörrar strävar vi efter att ha så lite spillmaterial som möjligt. Dels för att det är onödiga resurser, utöver det vill vi även hålla nere kostnaderna för att säkerställa er kvalitet till lägsta pris.

Våra produktionsmaskiner är inställda på att minimera restavfallet, oavsett om det är spillvirke, överskottsfärg eller aluminium.

Allt vårt restavfall sorteras och återvinns för produktion, används för uppvärmning, säljs för återvinning eller levereras till återvinningsstationer. Det gäller glas, aluminium, trä, även vår överskottsfärg rengörs och används igen.

Vi använder endast vattenbaserad färg och genom att ha optimerade målarbås kan svinnet minskas från 18 l överskottsfärg till bara ½ l.

Förnybar energi

All el till våra fabriker produceras av förnybar energi. Värmen är också grön, här används bland annat vårt eget restmaterial som sågspån och kapat virke.

Vi har också minskat och automatiserat vår förbrukning av el. Alla lampor är LED, ljuset sänks till ett minimum under dagen. Ställs dessutom in automatiskt för att dyka upp efter behov. Ljuset släcks helt när produktionen pausas.

För produktionen av våra fönster och dörrar använder vi lågemissions-aluminiumet HYDRO REDUXA, som är producerat med grön energi och därför släpper ut ett lägre CO2-utsläpp.

Enbart på basis av att använda lågemissions-aluminium har vi kunnat minska utsläppen av CO2 från aluminium med 53 %. Läs mer om HYDRO REDUXA här.

Säkert från A till B – för att minska risken för transportskador

För att kunna transportera fönstren och dörrarna säkert från våra fabriker och direkt hem till dig måste de packas säkert för att undvika transportskador.

Inte heller här, gör ingenting utan omtanke. Pallarna, som produkterna är fästa på, är tillverkade av spillvirke och är därför lite fula att se på – men strunt i de, de gör sitt jobb.

Vi har en robot för att vira plast runt fönster och dörrar. Roboten kan minska användningen av plast eftersom den kan linda den tätt och bara använda den mängd som är absolut nödvändig. Vi strävar efter att alla våra lastbilar ska vara fyllda till bristningsgränsen med fönster och dörrar innan de lämnar våra fabriker och kör mot våra kunder. På så sätt minimerar vi transporter till och från våra fabriker.

Lastbilarna packas på det mest optimala och ändamålsenliga sättet, så att de kan köra den mest direkta vägen och det blir så lite ompackning som möjligt längs vägen. Det bidrar till att minska bränsleförbrukningen, samt minska risken för transportskador och därmed slöseri med resurser.

Skötsel, reparation och återvinning

Våra fönster och dörrar är tillverkade i hög kvalitet och har lång livslängd. Vi rekommenderar att du inspekterar med jämna mellanrum och med regelbundet underhåll kan du förlänga livslängden avsevärt. Du kan läsa våra goda råd om underhåll här.

Har du ett fönster eller en dörr som inte längre kan användas? Vi rekommenderar att du lämnar in den på en återvinningsplats så att den antingen kan återanvändas i annat sammanhang, eller så kan delarna återvinnas.

Kanske kan du till och med använda ditt gamla fönster i ett nytt sammanhang - t.ex. ett växthus, en skiljevägg eller annan kreativ idé.

FN:s globala mål

Hos Sparfönster stödjer vi de viktiga punkter som definierats av FN.

Vi har särskilt fokus på mål nr 7 (hållbar energi alla), mål nr 12 (hållbar konsumtion och produktion) och mål nr 13 (bekampa klimatforandringarna).

De globala målen hjälper oss att vara ambitiösa och sträva efter en mer hållbar och ansvarsfull produktion och utveckling. Vi tar ett delat ansvar som producent och vill aktivt stödja FN:s globala mål för hållbar utveckling

Utmärkelse för enastående prestation

År 2023 tilldelades Sparfönster utmärkelsen "Hållbarhet" för att uppmärksamma det betydande arbete vi utför varje dag för att säkerställa ansvarsfull produktion.

Vi har bland annat uppnått följande:

  • Minskade CO2-utsläpp med 90% per fönster och dörr jämfört med 2020.
  • Vi strävar efter att återvinna så mycket restavfall som möjligt för att användas till uppvärmning i våra fabriker.
  • All elektricitet som används i våra fabriker genereras från förnybara energikällor.

Denna utmärkelse tilldelades av Inwido. Sparfönster är en del av JABS Group, som ägs av Inwido, Europas främsta tillverkare av fönster.

Vi är medvetna om vårt ansvar i samband med vår produktion.

Vi vill vara ambitiösa och har redan gått i positiv riktning och flera nya bra åtgärder är på gång.

Vi vill göra det ännu bättre i framtiden.

Har du frågor om våra fönster och dörrar? Du är varmt välkommen att kontakta våra duktiga rådgivare som står redo att ge dig råd.

Har du helt enkelt blivit nyfiken på våra produkter och vill hitta och designa dina nya energieffektiva fönster och dörrar?

Du hittar vårt stora utbud här.