Hållbara fönster och dörrar är sunt förnuft

Sparfönster minskar CO2-utsläppen med 53 % genom att vi använder aluminium med låga utsläpp för tillverkning av fönster och dörrar.

Klimatvänliga fönster och dörrar

Tack vare ny teknik är det nu möjligt att producera aluminium för fönster och dörrar med ännu lägre CO2-utsläpp. Hydro REDUXA är ett lågutsläppsaluminium som tillverkas med hållbar energi, vatten, vind och sol, vilket gör att det nu produceras renare aluminium än någonsin tidigare.

På Sparfönster arbetar vi varje dag för att göra vår produktion mer hållbar och miljövänlig, för att tillsammans bättre kunna ta hand om vårt samhälle. För att kunna tillverka våra fönster och dörrar på ett mer hållbart sätt kommer alla fönster och dörrar i trä/alu att tillverkas med Hydro REDUXA-aluminium, som sänker CO2-utsläppen per kilo till mindre än en fjärdedel av det globala genomsnittet.

Utöver produktion av trä-/aluminiumprodukter använder vi även aluminium i våra glaslister, som finns i alla de fönster och dörrar vi skickar ut från våra fabriker oavsett material. Därför kan vi inte undvika att använda aluminium i våra produkter, men det innebär också att det är viktigt att vi använder aluminium som produceras så hållbart som möjligt.

53 % minskning av CO2-utsläppen vid användning av REDUXA

När vi på Sparfönster använder Hydro REDUXA, som är ett lågemissionsaluminium, minskar vi CO2-utsläppen med 53 % för produktion av det aluminium vi använder i samband med tillverkning av fönster och dörrar. Det innebär i stort sett att vi släpper ut 2 468,98 ton mindre CO2 per år enbart för vår produktion.

Varje dag produceras många nya byggmaterial, det kostar resurser och produktionen belastar klimatet och släpper ut CO2. Därför är det viktigt för oss som företag att optimera våra resurser och spara där vi kan, så att vi kan producera fönster och dörrar med så lågt klimatavtryck och så lång livslängd som möjligt. 
Vi kan inte välja att inte använda aluminium, men vi kan välja det hållbara sättet att göra det på.  

Hållbara material

När vi tillverkar dina fönster och dörrar i trä gör vi det med material från FSC-certifierat skogsbruk. För dig som kund innebär vårt FSC-märke (FSC® N001731) att du stöttar ett ansvarsfullt skogsbruk och att du därför med gott samvete kan köpa våra produkter. Furu är ett naturligt material med mycket låga CO2-utsläpp och lång livslängd med rätt underhåll.

Alla bostäder behöver fönster och dörrar, men det är bra att välja produkter som är tillverkade med omtanke och ansvar för miljön.