Trygg E-handel
14 års erfarenhet
10 års garanti
+200 000 har köpt

Reklamation

Vårt mål är att leverera bra produkter till den förväntade leveranstiden, med det bästa pris och minsta möjliga fel. Fel kan dock inträffa, och det ska vi självklart rätta till så fort som möjligt.
Nedan kan du läsa våra riktlinjer gällande reklamationer.


Träfönster och trädörrar – värt att veta

På Sparfönster använder vi långsamt växande skogstall vid tillverkningen av träfönster och trädörrar för att kunna garantera dig högsta kvalitet – självklart utan att kompromissa med det förmånliga priset. Här kan du läsa mycket mer om det spännande träslaget som används för tillverkning av bland annat möbler, byggmaterial och papper.

Trä från tall, ofta kallat furu, ingår i Pinus-släkten som består av ca 100 barrträdsarter. Utmärkande för alla träd i släkten är att de är gröna året runt, och växer från trädgränsen i Nordnorge ända ned till den tropiska zonen, där de stoppas av stora sandområden. Tall-släktet kännetecknas av att barren sitter i mindre utskott med 2, 3 eller 5 barr i varje. Träden har olika typer av kottar.


Reklamationer

* Synliga defekter och/eller skador på de levererade varorna skall anmälas innan montering och inom 14 dagar efter leveransen. Anmälan sker på vårt serviceformulär

Produkter som är ytbehandlade och/eller monterade efter mottagandet anses som godkända av köparen

* Vid reklamation som är vårt ansvar reparerar vi, ger rabatt eller ersätter med ny produkt, dvs ingen montering

* Reklamationsrätten omfattar inte normal efterhjälp, som till exempel justering av gångjärn, ramar, förfining och små sprickor i träet

* Ersättning kan aldrig överstiga priset.

 

Fraktskador

Köparen måste kontrollera alla produkter vid leverans för eventuella transportskador innan det kvitteras för mottagandet. Om det är skador på varorna, eller om det saknas produkter som står på fraktsedeln, ska detta noteras på fraktsedeln. Vid en "ren" underskrift för leveransen, bortfaller reklamationsrätten.

Om vi levererar en ny produkt, efter att montering har ägt rum, är leveransen utan kostnad.
Vi täcker dock inte några kostnader för uttagning och ny montering.


Reklamationen bortfaller om:
        1.  varor inte förvaras torrt och säkert
        2.  ytterdörrar och fönster inte behandlas inom 14 dagar efter leveransen, eller endast behandlas med färglösa produkter
        3 . varor inte är korrekt monterade

 

Alla reklamationer och fraktskador skall anmälas till oss via serviceformuläret.