Garanti

Våra produkter håller högsta kvalité och vi levererar direkt från våra egna fabriker sedan 2011.

Vi har 10 års garanti på våra produkter och 15 år mot röta.

Vi använder alltid långsamtväxande kärnfuru av högsta kvalité när vi producerar våra produkter. På så sätt kan du tryggt och bekvämt veta att dina produkter från oss håller.

15 års garanti mot röta gäller för beställningar efter 1 december 2022.

10 års garanti gäller för beställningar efter den 20 april 2015.

Förlängd 10-årsgaranti gäller bara för:


1)    Fabriksmålade fönster och dörrar i trä/aluminium.
2)    Fabriksmålade fönster och dörrar i trä med bottenglaslist i aluminium.
3)    Fönster och dörrar i PVC.


Följande villkor gäller för 10-årsgaranti:

1)   Garantin gäller material- och produktionsfel, och innebär att du får fabrikations- och/eller materialfel förbättrade i upp till 10 år efter att produkten har köpts. Produkten anses vara köpt när beställningen accepterades och inte när den levererades. 

2)    Om du vill använda garantin måste du reklamera inom skälig tid efter att felet upptäckts.

3)    Reklamationen ska göras skriftligen med nödvändig dokumentation av skadan samt en kopia av orderbekräftelsen.

4)   Det är ett villkor att köpet kan dokumenteras med en kopia av orderbekräftelsen. Det är kundens ansvar att tillhandahålla nödvändig dokumentation eftersom SparFönster endast sparar orderinformation 5 år.

5)    Garantin gäller så länge produkterna är i Sverige.

6)    Formpressade dörrar, fyllning/dörrspeglar, Optilook Loftsvinduer och tröskel i hårdträ ingår inte i den förlängda 10 års garantin.

 

Följande villkor gäller för 10-års garanti för reparation/utbyte:  

1)    SparFönster korrigerar felet genom att leverera en ersättningsprodukt, reparerar eller byter komponent om detta kan göras för att  åtgärda felet korrekt.

2)    Om den defekta produkten inte längre finns tillgänglig, eller inte kan tillverkas utan väsentlig olägenhet eller kostnad, har SparFönster rätt att leverera en annan liknande produkt.

3)    SparFönster täcker inte kostnad för borttagning eller montering av ersättningsprodukt samt eventuellt merarbete i samband med ombyggnad/reparation av skador eller varor.

 

Garantin täcker inte:  

1)    Dörrar med 1-punktslås.  

2)    Skador och funktionsproblem som kan hänföras till bristande och/eller otillräcklig smörjning och underhåll, samt tvättning av produktens utvändiga yta.

3)    Låskistor, grepp, handtag, gångjärn och beslag på fönster och dörrar där skadan beror på normalt slitage, ålder och normal användning.

4)    Tätning och lister som måste bytas på grund av normalt slitage, ålder och användning.

5)    Ytbehandling/målning samt annat som inte täcks av garantin eller reklamationsrätten enligt företagets allmänna försäljnings-och leveransvillkor.

6)    Målade/ytbehandlade produkter som inte kontinuerlig underhålls enligt instruktioner som medföljer produkten samt dokumentet ”Montering och skötsel - Manual”. Det är kundens ansvar att rekvirera dokument som kan hämtas gratis från webbplatsen eller beställas från SparFönster. Se ”Montering och skötsel - Manual" under Kundcenter på hemsidan.

7)    Materialfel som beror på speciella omständigheter som uppstått efter att produkten har levererats.

8)    Om produkten har varit utsatt för speciell eller olämplig yttre påverkan, t.ex. från andra byggnadsdelar, expanderande skumtyper samt exceptionell påverkan från värme, kemikalier, fukt och klimat.

9)    Fel eller brister som kan hänföras till felaktig förvaring, transport och/eller montering av produkten.

10) Skador som orsakas av att vatten trängt in vid inåtgående dörrar.

11) Visuella fel på rutor som inte ligger inom ramen för Fönsterindustrins bilaga 20: "Visuella kvalitetsavvikelser i termorutor". Tidsfristen för reklamation av visuella fel på rutor är 1 år efter köpet.

12) Produkter som monterats på speciellt utsatta platser, t.ex. kustnära områden. 

13) Garantin gäller inte på sprickor i rutan, eftersom detta normalt är en försäkringsfråga.

14) Optilook Takfönster - Här ger vi producentens 5 års fabriksgaranti vidare. 

15) Omålade produkter i furu. Här gäller 2 års garanti (gäller från 15.01 2016).

 

Läs även därför är vi så billiga, eller om vår kvalitet.