Öppningsriktning

Hur väljer du den rätta öppningsriktningen?

Öppningsriktningen är avgörande för om din nya dörr kommer att fungera som avsett. Därför är det oerhört viktigt att du sätter dig in i det samt noga överväger, hur din nya dörr ska öppnas.

Nedan se du vilka öppningsriktningar du kan välja mellan. I parenteserna kan du se förkortningen för öppningsriktningarna – det är denna förteckning du ska välja när du knappar in beställningen på din nya dörr. Om du till exempel vill att din nya dörr ska öppnas vänster in (VI) betyder det att dörren öppnas inåt i huset och att gångjärnen sitter i vänster sida (bild 4 nedan).


Här ser du vilken riktning din nya dörr eller fönster ska öppna.

 

Det är viktigt att du vid beställning av dörrar och fönster anger öppningsriktningen korrekt.

Dörrar som går utåt, ses utifrån och dörrar som går inåt ses inifrån.

På dubble dörrar är det samma princip. Det er den dörren som öppnar först som bestämmer öppningsriktningen. Exempel HU = höger dörr set utifrån öppnar först.

Har du koll på öppningsriktningen på din nya dörr?