Så slipper du imma på fönstren

Varför uppstår imma på fönstren när temperaturen börja falla? Behöver man oroa sig när fönstren immar igen? Får svar på dessa frågor och goda råd om hur du får ett bättre inomhusklimat i din bostad.

Varför blir det imma på fönstren?

Imma uppstår när värme och kyla möts och därför immar rutorna sällan igen på sommaren eftersom temperaturen utomhus och inomhus inte skiljer sig åt så mycket då. När vädret ändrar sig, temperaturen ute sjunker och vi börjar värma upp huset inomhus får många människor imma eller kondens på fönstren. Detta är ett problem som kan vara svårt att undvika men med rätt åtgärder kan du faktiskt göra något för att minska mängden imma.

Hur upplever du imman?

Det är stor skillnad på om imman sitter på fönstrets in- eller utsida. Invändig imma kan vara skadlig för inomhusklimatet i din bostad och beror på hög luftfuktighet. Invändig imma kan åtgärdas med god ventilation av hemmet.

Utvändig imma är det svårare att göra något åt. Om du märker av imma på rutornas utsidor är detta ett tecken på att dina fönster isolerar. När luften utomhus under dagen blir varmare försvinner kondensfukten från rutan igen. Den utvändiga imman på energifönster är dock inte att oroa sig över. Fönstren är konstruerade för att hålla vattnet ute och tar därför ingen skada av att imma eller kondens uppstår på glaset.

Om du får imma mellan glasen i dina fönster är rutan inte tät och måste bytas. Är ditt fönster otätt och letar du efter nya fönster? Se vårt stora sortiment med många snygga modeller.

Invändig imma kan ge ett dåligt inomhusklimat och skada dina fönster.

Undersökningar har visat att inomhusklimatet har stor påverkan på vårt allmänna hälsotillstånd. Om inomhusklimatet är för fuktigt kan detta påverka de boendes hälsa i form av till exempel hosta, huvudvärk, kliande ögon, utslag eller luftvägsallergi. Sådana symptom kan uppstå på grund av ett dåligt och fuktigt inomhusklimat. Hur är inomhusklimatet i ditt hus? Här får du elva goda råd för ett bättre inomhusklimat.

Utöver att fukt kan vara skadligt för människor så kan ett fuktigt inomhusklimat också skadligt för dina fönster. När kondensvatten under en längre period rinner från rutorna och ned på karmen kan det leda till svamptillväxt och i värsta fall förruttnelse av fönstrets trä.

Har dina fönster och dörrar redan tagit skada och är det dags att byta ut dem? Se vårt stora urval av dörrar och fönster.

Vad kan du göra?

Den enklaste men också mest effektiva åtgärden för ett förbättrat inomhusklimat är att sörja för god ventilation. Vädra gärna 5–10 minuter åt gången 3 gånger om dagen. Möbler och väggar hinner inte kylas ned i någon nämnvärd utsträckning om vädringen sker i korta intervaller, och värmeförlusterna är därför obetydliga.

Moderna hus är otroligt välisolerade och mycket täta. Luftcirkulationen är därför låg vilket ökar behovet av ventilation för att ett friskt inomhusklimat i bostaden ska kunna upprätthållas. Därför ska ett äldre hus vädras mer än ett nyare för att imma på rutorna ska undvikas. Har du fönster med inbyggda friskluftventiler ska du låta dem stå öppna – gärna hela dagen.

Åtgärda immiga fönster

Ofta måste man förstå ett problems orsak innan man kan lösa det. Försök därför förstå vad det är som gör att fönstren immar igen. Ibland kan små, enkla åtgärder minska kondensproblemet avsevärt.

Nya fönster är tätare och har mycket bättre isolerande egenskaper än gamla fönster, så även om de gör att du måste vädra oftare kan du spara mycket pengar på värmeräkningen.
När du ska sätta in nya fönster är det därför en bra idé att beställa fönster med vädringsventiler så att du får frisk luft in i bostaden.
Golvvärme har i många hus ersatt de klassiska elementen under fönstren. Värmen från elementen bidrar till att cirkulera luften på rutornas insida vilket gör att de inte immar igen. Har du golvvärme i ditt hem kan lösningen vara att vädra mer.

Goda råd för att slippa imma

Breda persienner och täta gardiner begränsar luftcirkulationen framför rutan. Se till att vädra grundligt och dra eventuellt gardinerna åt sidan på kvällen så att luften får bättre åtkomst till rutan.

Använd alltid fläkten när du lagar mat. Starta fläkten samtidigt med spisen och låt den gärna gå i 10–15 minuter efter att spisen har stängts av.

Kom ihåg att sätta igång badrumsfläkten när du duschar eller badar och låt den gå i 10–15 minuter efter att du stängt av vattnet. Har du ingen badrumsfläkt ska du se till att vädra grundligt efter varje bad.

Torka inte tvätten inomhus – detta ökar luftfuktigheten avsevärt. Använder du torktumlare är det en bra idé att leda den varma luften från torktumlaren ut i det fria.

Med många växter i huset ökar också kondensbildningen.

Vädra ditt hem

Håll ett öga på luftfuktigheten i ditt hus, och om du märker av problem med imma på fönstren ska du försöka hitta orsaken till problemet. Försök att skapa en god luftcirkulation i bostaden. Skapa tvärdrag och se till att vädra ordentligt i 10–15 minuter, gärna 3 gånger om dagen. Efter en kort period kommer de flesta problemen med imma att försvinna.