Trygg E-handel
14 års erfarenhet
10 års garanti
+200 000 har köpt

Justera en dörr

Kontrollera dörrmonteringen

Har du en dörr som kärvar eller är svår att öppna och stänga? En dörr skall normalt sett inte utvidga sig om det inte tränger in fukt eller om målningen är skadad. Om dörren inte är skadad kan du själv enkelt justera dörren utan att såga eller hyvla. Du ser var dörren tar i genom att titta efter skrapmärken på karmen eller tröskeln.

Se alle vinduer
Se alle døre

Träfönster och trädörrar – värt att veta

På Sparfönster använder vi långsamt växande skogstall vid tillverkningen av träfönster och trädörrar för att kunna garantera dig högsta kvalitet – självklart utan att kompromissa med det förmånliga priset. Här kan du läsa mycket mer om det spännande träslaget som används för tillverkning av bland annat möbler, byggmaterial och papper.

Trä från tall, ofta kallat furu, ingår i Pinus-släkten som består av ca 100 barrträdsarter. Utmärkande för alla träd i släkten är att de är gröna året runt, och växer från trädgränsen i Nordnorge ända ned till den tropiska zonen, där de stoppas av stora sandområden. Tall-släktet kännetecknas av att barren sitter i mindre utskott med 2, 3 eller 5 barr i varje. Träden har olika typer av kottar.


Utåtgående dörr – stå på utsidan

    1. Kontrollera de diagonala måtten – är de exakt lika? (bild 1)

    2. Kontrollera om det är samma avstånd mellan ramen och karmen hela vägen runt så att dörrbladet inte stänger skevt in i karmen (bild 2)

  • Om dörrbladet hänger skevt justeras det med en gångjärnsriktare - Ø19 mm eller 22 mm (bild 3)

 

 

 

 

 

  1. Stå på insidan om dörren öppnas utåt. Öppna dörren bara tillräckligt mycket så du ser en strimma ljus. Är ljusstrimman lika smal hela vägen uppifrån och ner? Eller möter dörrbladet över- eller underkant först? Om den möter botten eller toppen först så rätas karmen genom att man justerar karmen via karmskruvarna in/ut i över- eller underkant allt efter var den är skev.

  2. När dörren är justerad ska dörren vara lätt att öppna, stänga och låsa. Om punkt 1 till 3 är korrekta men dörren ändå så småningom blir lite svår att låsa så kan gångjärn och låsbeslag smörjas med WD40 eller liknande. Detta bör man göra vartannat år.