ROT-avdrag - vad är det?

Så här kan du minska dina utgifter när du behöver byta till nya fönster och dörrar

Använd ROT-avdraget när du behöver byta ut gamla fönster och dörrar. På så sätt kan du sänka kostnaden om du anlitar någon för ditt fönsterbyte.


Vad är ROT-avdrag och hur används det?

Rotavdraget och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Det finns inget maxbelopp per fastighet, det betyder att flera personer kan dela på arbetskostnaden och få rotavdrag eller rutavdrag i samma bostad. Du kan få rotavdrag med som mest 30 procent av arbetskostnaden och rutavdrag med som mest 50 procent av arbetskostnaden.

Varför det är en fördel att använda ROT-avdraget?

ROT-utbetalningen ger ekonomiskt stöd för dig som behöver renovera eller ersätta dina gamla fönster eller dörrar med nya. Detta innebär att du får en fördel när du köper dina nya fönster och dörrar som en del av kostnaden kan dras av i skatt. I slutändan betyder det att priset blir billigare för dig.

Vill du veta mer?

På skatteverket.se kan du läsa mycket mer om ROT-avdraget och hur man använder det.