Produktinfo trä/alu

SparFönster AB är en trygg partner med över 14 års online erfarenhet! Vi finns i Sverige, Danmark, Norge, och Tyskland. 

SparFönster AB är del av en solid koncern som producerar och säljer byggmaterial till flera länder i Europa.

Med vår 14 års långa erfarenhet som online fönsterleverantör har vi fått en unik inblick i marknaden. Vi har sett både upp-och nedgångar på marknaden, därför har vi också stor respekt för vår utveckling och vi investerar endast i kapital vi redan har tjänat. På så sätt garanteras oberoende och soliditet, vilket i slutändan resulterar i en ökad säkerhet för våra kunder.


2-lags glas

 

Måttangivningar:
• Alla mått som anges är alltid utvändig karmmått, det vill säga produktens utvändiga mått. Alla mått anges som bredd x höjd.

Fönster och dörrar:
• Classic eller softline på ramar post och lodrätta karmar
• Skrå botten fals i karmar och ramar (1)

Fönster:
• 10 mm salningsspår kan väljas till (2)

Dörrar generellt:
• Levereras alltid med tröskel i fiber (3)
• Enkelt spännstycke i botten på dörr ramen (4)

Ytterdörrar:
• Assa/fix 3 punkts låskista
• Utan handtag och låscylinder (finns som tillval)

Altandörrar:
• Assa/fix 3 punkts stånglås med invändigt spanjolett handtag

Specifikation fönster:
Karm: 44 x 129 mm
Ram: 55 x 69 mm
Post: 60 x 108 mm
Std. spröjs: 25 mm energirutor (5)

Specifikation dörrar:
Karm: 44 x 129 mm
Ram: 104 x 69 mm limträ
Std. spröjs: 25 mm energirutor (5)

Gångjärn /glidbeslag:
Typ: Systembeslag till 12 x 7 mm not mot karm och 17,3 x 3 mm till not i ram
Producent: IPA A/S – J. Petersens Beslagfabrk / Fix

Glasmontering:
Invändigt: Självhäftande EFDM cellgummi, 4 x 10 mm.
Utvändigt: EDP- massivgummi esther olja behandlat
Producent: Kiso A/S

Tätningslistor i ram:
Typ: ACF5559 – 19 mm monterad i not
Fabrikant: Primo Danmark A/S
(Dörrar levreras med svart tätningsband)

Hörnsamlingar monterat med:
Lim typ: Casol 3344
Producent: Akzo Nobel
Dykert: F16- 38 mm, Syrafast och rostfritt (i ramar)

Furu
Primärt långsamt växande finsk furu
Kärnandel: Min 90 %

Impregnering av furu:
Typ: Gori 605
Producent: Dyrup A/S
Metod: Dopp

Måling och ytbehandling:
Ytbehandlingen är utfört enligt fönsterindustriens tekniska rättningslinjer för producering av fönster och dörrar. Beskrivelsen kan rekvireras hos oss. Det måste accepteras att trä är ett naturmaterial, det vill därför kunna framkomma skakningar, struktur, glans och andra trävariationer till eks. Avskalning, rynkor och oregelmässig heter kring kvisthål. Pr. 1. Januari 2016 har vi ändrat produktionen av trä/alu produkter. Detta betyder att färgen är ändrat till glans 30.

Kvisthål:
Speciellt vid ljusa färgar kan det förekomma färggenomslag ifrån kvisthålen. Kvisthålen lan vara bortskuret och virket fingerskarvat, där ihop fogningen kan vara synliga under ytskiktet. Kvisthålen kan också vara proppat med eller utfylld med eget material. Men det kan inte helt undvikas att detta syns. Motsvarande  variationer i kulören kan förekomma som gul pigmenterat ytor. I ytbehandlingen kan det förekomma koppar7 kåda som kan vara slumpvis fördelat på ytan eller följa årdrana  i virket.

Glas standardtyp:
Typ: Låg energiglas
Tjoklek: 24 mm (4-16-4)
U-värde: 1,1
Det kan tillväljas flera olika typen av glas, så som säkerhetsglas, råglastyper och ljudglas. 


3-lags glas

 

Måttangivningar:
• Alla mått som anges är alltid utvändig karmmått, det vill säga produktens utvändiga mått. Alla mått anges som bredd x höjd.

Fönster och dörrar:
• Classic eller softline på ramar post och lodrätta karmar
• Skrå botten fals i karmar och ramar (1)

Fönster:
• 10 mm salningsspår kan väljas till (2)

Dörrar generellt:
• Levereras alltid med tröskel i fiber (3)
• Enkelt spännstycke i botten på dörr ramen (4)

Ytterdörrar:
• Assa/fix 3 punkts låskista
• Utan handtag och låscylinder (finns som tillval)

Altandörrar:
• Assa/fix 3 punkts stånglås med invändigt spanjolett handtag

Specifikation fönster:
Karm: 44 x 129 mm
Ram: 55 x 82 mm
Post: 60 x 108 mm
Std. spröjs: 25 mm energirutor (5)

Specifikation dörrar:
Karm: 44 x 129 mm
Ram: 104 x 82 mm limträ
Std. spröjs: 25 mm energirutor (5)

Gångjärn /glidbeslag:
Typ: Systembeslag till 12 x 7 mm not mot karm och 17,3 x 3 mm till not i ram
Producent: IPA A/S – J. Petersens Beslagfabrk / Fix

Glasmontering:
Invändigt: Självhäftande EFDM cellgummi, 4 x 10 mm.
Utvändigt: EDP- massivgummi esther olja behandlat
Producent: Kiso A/S

Tätningslistor i ram:
Typ: ACF5559 – 19 mm monterad i not
Fabrikant: Primo Danmark A/S
(Dörrar levreras med svart tätningsband)

Hörnsamlingar monterat med:
Lim typ: Casol 3344
Producent: Akzo Nobel
Dykert: F16- 38 mm, Syrafast och rostfritt (i ramar)

Furu
Primärt långsamt växande finsk furu
Kärnandel: Min 90 %

Impregnering av furu:
Typ: Gori 605
Producent: Dyrup A/S
Metod: Dopp

Måling och ytbehandling:
Ytbehandlingen är utfört enligt fönsterindustriens tekniska rättningslinjer för producering av fönster och dörrar. Beskrivelsen kan rekvireras hos oss. Det måste accepteras att trä är ett naturmaterial, det vill därför kunna framkomma skakningar, struktur, glans och andra trävariationer till eks. Avskalning, rynkor och oregelmässig heter kring kvisthål. Pr. 1. Januari 2016 har vi ändrat produktionen av trä/alu produkter. Detta betyder att färgen är ändrat till glans 30.

Kvisthål:
Speciellt vid ljusa färgar kan det förekomma färggenomslag ifrån kvisthålen. Kvisthålen lan vara bortskuret och virket fingerskarvat, där ihop fogningen kan vara synliga under ytskiktet. Kvisthålen kan också vara proppat med eller utfylld med eget material. Men det kan inte helt undvikas att detta syns. Motsvarande  variationer i kulören kan förekomma som gul pigmenterat ytor. I ytbehandlingen kan det förekomma koppar7 kåda som kan vara slumpvis fördelat på ytan eller följa årdrana  i virket.

Glas standardtyp:
Typ: Super Låg energiglas
Tjoklek: 36 mm (4-12-4-12-4)
U-värde: 0,7
Det kan tillväljas flera olika typen av glas, så som säkerhetsglas, råglastyper och ljudglas.