Produktinfo furu

2-lags glas

Måttangivningar:
• Alla mått som anges är alltid utvändig karmmått, det vill säga produktens utvändiga mått. Alla mått anges som bredd x höjd.

Fönster och dörrar:
• Classic eller softline på ramar post och lodrätta karmar
• Skrå botten fals i karmar och ramar (1)
• Glaslist är alltid i trä i sidor och topp
• Bottenglaslist är med drän (2)
-kan också beställas med aluminium bottenglaslist

Fönster:
• 10 mm salningsspår kan väljas till (3)

Dörrar generellt:
• Utåtgående dörrar levereras med tröskel i Hård trä
• Inåtgående dörrar levereras med tröskel i fiber (4)
• Enkelt spännstycke i botten på dörr ramen (5)

Ytterdörrar:
• Assa/fix 3 punkts låskista
• Utan handtag och låscylinder (finns som tillval)

Halvdörrar:
• Assa/fix 4 punkts låskista
• Utan handtag och låscylinder (finns som tillval)

Altandörrar:
• Assa/fix 3 punkts stånglås med invändigt spanjolett handtag

Specifikation fönster:
Karm: 44 x 116 mm
Ram: 55 x 56 mm
Post: 60 x 95 mm
Std. spröjs: 42 mm energirutor (6)
Glaslist: 16 x 16/19 mm

Specifikation dörrar:
Karm: 44 x 116 mm
Ram: 104x56 mm limträ
Std. spröjs: 42 mm energirutor (6)
Glaslist: 16x16/19 mm

Gångjärn /glidbeslag:
Typ: Systembeslag till 12 x 7 mm not mot karm och 17,3 x 3 mm till not i ram
Producent: IPA A/S – J. Petersens Beslagfabrk / Fix

Glasmontering:
Invändigt: Självhäftande EFDM cellgummi, 4 x 10 mm.
Utvändigt: EDP- massivgummi esther olja behandlat
Producent: Kiso A/S

Tätningslistor i ram:
Typ: ACF5559 – 19 mm monterad i not
Fabrikant: Primo Danmark A/S
(Dörrar levreras med svart tätningsband)

Hörnsamlingar monterat med:
Lim typ: Casol 3344
Producent: Akzo Nobel
Dykert: F16- 38 mm, Syrafast och rostfritt (i ramar)

Furu
Primärt långsamt växande finsk furu
Kärnandel: Min 90 %

Måling och ytbehandling:
- Ett lager primer med impregnering och fungicider, och ett lager topplackering.

Ytbehandlingen är utfört enligt fönsterindustriens tekniska rättningslinjer för producering av fönster och dörrar. Beskrivelsen kan rekvireras hos oss. Det måste accepteras att trä är ett naturmaterial, det vill därför kunna framkomma skakningar, struktur, glans och andra trävariationer till eks. Avskalning, rynkor och oregelmässig heter kring kvisthål.

Kvisthål:
Speciellt vid ljusa färgar kan det förekomma färggenomslag ifrån kvisthålen. Kvisthålen lan vara bortskuret och virket fingerskarvat, där ihop fogningen kan vara synliga under ytskiktet. Kvisthålen kan också vara proppat med eller utfylld med eget material. Men det kan inte helt undvikas att detta syns. Motsvarande  variationer i kulören kan förekomma som gul pigmenterat ytor. I ytbehandlingen kan det förekomma koppar7 kåda som kan vara slumpvis fördelat på ytan eller följa årdrana  i virket.

Glas standardtyp:
Typ: Låg energiglas
Tjoklek: 24 mm (4-16-4)
U-värde: 1,1
Det kan tillväljas flera olika typen av glas, så som säkerhetsglas, råglastyper och ljudglas. 


3-lags glas

 

 

Måttangivningar:
• Alla mått som anges är alltid utvändig karmmått, det vill säga produktens utvändiga mått. Alla mått anges som bredd x höjd.

Fönster och dörrar:
• Classic eller softline på ramar post och lodrätta karmar
• Skrå botten fals i karmar och ramar (1)
• Glaslist är alltid i trä i sidor och topp
• Bottenglaslist är med drän (2)
-kan också beställas med aluminium bottenglaslist

Fönster:
• 10 mm salningsspår kan väljas till (3)

Dörrar generellt:
• Utåtgående dörrar levereras med tröskel i fiber
• Inåtgående dörrar levereras med tröskel i fiber (4)
• Enkelt spännstycke i botten på dörr ramen (5)

Ytterdörrar:
• Assa/fix 3 punkts låskista
• Utan handtag och låscylinder (finns som tillval)

Halvdörrar:
• Assa/fix 4 punkts låskista
• Utan handtag och låscylinder (finns som tillval)

Altandörrar:
• Assa/fix 3 punkts stånglås med invändigt spanjolett handtag

Specifikation fönster:
Karm: 44 x 116 mm
Ram: 56 x 59 mm
Post: 69 x 104 mm
Std. spröjs: 25 mm energirutor (6)
Glaslist: 16 x 16/19 mm

Specifikation dörrar:
Karm: 44 x 116 mm
Ram: 104x56 mm limträ
Std. spröjs: 25 mm energirutor (6)
Glaslist: 16x16 mm

Gångjärn /glidbeslag:
Typ: Systembeslag till 12 x 7 mm not mot karm och 17,3 x 3 mm till not i ram
Producent: IPA A/S – J. Petersens Beslagfabrk / Fix

Glasmontering:
Invändigt: Självhäftande EFDM cellgummi, 4 x 10 mm.
Utvändigt: EDP- massivgummi esther olja behandlat
Producent: Kiso A/S

Tätningslistor i ram:
Typ: ACF5559 – 19 mm monterad i not
Fabrikant: Primo Danmark A/S
(Dörrar levreras med svart tätningsband)

Hörnsamlingar monterat med:
Lim typ: Casol 3344
Producent: Akzo Nobel
Dykert: F16- 38 mm, Syrafast och rostfritt (i ramar)

Furu
Primärt långsamt växande finsk furu
Kärnandel: Min 90 %

Måling och ytbehandling:
- Ett lager primer med impregnering och fungicider, och ett lager topplackering.

Ytbehandlingen är utfört enligt fönsterindustriens tekniska rättningslinjer för producering av fönster och dörrar. Beskrivelsen kan rekvireras hos oss. Det måste accepteras att trä är ett naturmaterial, det vill därför kunna framkomma skakningar, struktur, glans och andra trävariationer till eks. Avskalning, rynkor och oregelmässig heter kring kvisthål.

Kvisthål:
Speciellt vid ljusa färgar kan det förekomma färggenomslag ifrån kvisthålen. Kvisthålen lan vara bortskuret och virket fingerskarvat, där ihop fogningen kan vara synliga under ytskiktet. Kvisthålen kan också vara proppat med eller utfylld med eget material. Men det kan inte helt undvikas att detta syns. Motsvarande  variationer i kulören kan förekomma som gul pigmenterat ytor. I ytbehandlingen kan det förekomma koppar7 kåda som kan vara slumpvis fördelat på ytan eller följa årdrana  i virket.

Glas standardtyp:
Typ: Super Låg energiglas
Tjoklek: 36 mm (4-12-4-12-4)
U-värde: 0,7
Det kan tillväljas flera olika typen av glas, så som säkerhetsglas, råglastyper och ljudglas.