Trygg E-handel
14 års erfarenhet
10 års garanti
+200 000 har köpt

Det var ett problem med din betalning

Tyvärr avvisades din betalning, det kan bero på flera skäl och vad du kan göra:

  • Ditt kort är spärrat - använd ett annat kort
  • Beloppet är högre än gränsen på ditt kort - Kontakta din bank och få beloppet höjt
  • Det finns ingen täckning för beloppet på kontot - Se till att det finns täckning på kontot
Se alle vinduer
Se alle døre

Träfönster och trädörrar – värt att veta

På Sparfönster använder vi långsamt växande skogstall vid tillverkningen av träfönster och trädörrar för att kunna garantera dig högsta kvalitet – självklart utan att kompromissa med det förmånliga priset. Här kan du läsa mycket mer om det spännande träslaget som används för tillverkning av bland annat möbler, byggmaterial och papper.

Trä från tall, ofta kallat furu, ingår i Pinus-släkten som består av ca 100 barrträdsarter. Utmärkande för alla träd i släkten är att de är gröna året runt, och växer från trädgränsen i Nordnorge ända ned till den tropiska zonen, där de stoppas av stora sandområden. Tall-släktet kännetecknas av att barren sitter i mindre utskott med 2, 3 eller 5 barr i varje. Träden har olika typer av kottar.