Energieffektiviseringsstöd
på upp till 30 000 kronor

Nu finns möjligheten att erhålla ett energieffektiviseringsstöd
på upp till 30 000 kronor för inköp av nya fönster och dörrar!

För att skydda mot dyra energipriser och bidra till ökad försörjningstrygghet har regeringen beslutat att från och med den 3 juli 2023 införa bidrag för energieffektivisering i småhus. Bidraget syftar till att främja energieffektivisering i småhus som värms med el eller gas.

Du kan ansöka om bidrag för att genomföra energieffektivisering av småhus.

70% av villorna i Sverige är byggda mellan 1960 och 1980. Enligt Energimyndigheten är majoriteten av dessa hus uppvärmda med el och/eller har 2-glasfönster. Då 2-glasfönster läcker ut mycket värme, och i kombination med el- eller gasuppvärmning, resulterar det i hög elförbrukning för dessa hushåll. Under vintern 2022/2023 blev detta särskilt dyrt för husägarna på grund av de extremt höga elpriserna. För att hjälpa dessa husägare och stärka elförsörjningen i Sverige har regeringen infört ett bidrag för energieffektivisering i småhus.

Du kan erhålla bidrag för detta.

I förordningen finns två kategorier för bidragsberättigade åtgärder. Den första kategorin handlar om att minska behovet av el eller gas i småhus genom att konvertera till värmepumpar, installera vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem eller ansluta till fjärrvärmenätet. Den andra kategorin inkluderar förbättringsåtgärder i klimatskärmen.

Bidrag för klimatskärmsåtgärder ges endast till en ägare av ett småhus som har fått bidrag till värmesystemsåtgärder för samma småhus efter den 8 november 2022. Exempel på bidragsberättigade materialkostnader för klimatskärmsåtgärder är kostnader för tilläggsisolering, vindsisolering, byte till dörrar och fönster med ett bättre U-värde och annat material som är nödvändigt för åtgärdernas genomförande.

Läs allt om villkor och ansökan här

Planerar du att byta fönster eller dörrar kan du använda bidraget.

Om du bor i ett bidragsberättigat småhus och vill byta fönster kan du få 50% av materialkostnaden täckt, upp till maximalt 30 000 kronor. Du kan också dra av kostnaden för montage genom ROT-avdrag. Kom ihåg att du måste först genomföra konvertering av värmesystemet och få bidrag för det innan du kan ansöka om bidrag för fönster- och dörrbyte.

Hur mycket bidrag kan jag få?

Bidrag kan ges med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, sammantaget dock högst 60 000 kronor per småhus, fördelat på högst 30 000 kronor för en konvertering och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Bidrag under 10 000 kronor betalas inte ut.

Bidraget kan erhållas retroaktivt

Bidraget kan sökas via Boverkets e-tjänst fram till år 2025, från och med den 3 juli 2023. Det är också möjligt att retroaktivt ansöka för åtgärder som är berättigade till bidrag och har beställts från och med den 8 november 2022.

Att tänka på

Den som genomför en åtgärd som berättigar till bidrag måste ha godkänd F-skatt. 
Länsstyrelsen i det aktuella länet hanterar och fattar beslut om ansökningarna. Bidraget kan sökas via en e-tjänst på Boverkets webbplats.

Därför ska du välja Sparfönster

Du kan vara helt säker på att göra en bra affär hos Sparfönster. Vi har sålt fönster och dörrar till nöjda kunder sedan 2006, vi har 4,7 stjärnor på Trustpilot och över 6000 bra recensioner.

Kvalitet till låga priser, vi producerar alla våra fönster och dörrar i våra egna fabriker, och därför har vi själva kontroll över processer, material och arbetsgång, därigenom kan vi gå i god för kvalitén. På Sparfönster tvekar vi därför inte att ge 10 års garanti på hela produkten till skillnad från flera andra tillverkare.

Hos Sparfönster kan du välja mellan över 500 olika modeller av fönster och dörrar, du kan själv designa hur ditt fönster eller dörr ska se ut direkt på hemsidan. Du kan därför dra nytta av och använda vår hemsida i samband med dina kundbesök inför ett kunduppdrag.