Bullerreducerande och ljudisolerande fönster

Buller kan vara ett stort problem i hemmet och är den miljöstörning som drabbar flest människor. Därför ser vi ett ökat behov av ljudisolerande fönster och fönster med bullerdämpning.


Bor du nära motorvägen, tågstationen eller i en mycket aktiv del av staden?

Oavsett vad som är bullrigt i ditt område så har störande ljud utifrån en negativ effekt. Det kan vara svårt att finna ro när oljud tar sig in i vardagsrummet och i värsta fall kan det leda till stressymptom. Lyckligtvis behöver du inte bära hörselskydd eller packa flyttkartongerna. Ljudisolerade fönster kan minska bullret avsevärt.

Anledningar att välja ljudisolerade fönster

- Ett lugnt inomhusklimat är bättre för hälsan
- Bättre sömn
- Mindre risk för stress
- Buller kan påverka vår inlärningsförmåga
- Minskar risken för hörselskador

Källa:
Vägledning om buller och höga ljudnivåer

3 lags vinduer i muremestervilla indefra3 lags vinduer i muremestervilla indefra

Våra mest populära fönster

Här ser du våra mest populära fönster, som du lätt kan beställa med ljuddämpande rutor.


Vad är ljudisolerade fönster?

Det här blir lite tekniskt, men vi ska försöka förklara effekten av ljudisolerade fönster så enkelt som möjligt. Låt oss först klargöra att "bullerreducerande fönster" och "ljudisolerade fönster" betyder samma sak. Kärt barn har många namn.

Hur fungerar ljudisolerade fönster?

Ljud är egentligen små vågor i luften. Fönstrens ljudisolerande effekt kommer från att de stör och avbryter vågorna. De gör detta på flera sätt.
Fönstrets glasrutor har vanligtvis olika tjocklek. Ett vanligt fönster kan ofta ha två rutor med samma tjocklek, t.ex. (4 mm - 4 - 4) medan ljudabsorberande rutor kan ha dimensioner på t.ex. (6-8-4). Detta för att undvika svängningar. När ljudvågorna träffar glaset kommer det att vibrera med något, och om två av rutorna har samma tjocklek kommer de att förstärka varandras vibrationer och ljudet kommer inte att dämpas.
Avståndet mellan de olika rutorna är också viktigt. Ett något större avstånd kan ha stor effekt eftersom det också gör det svårare att skapa vibrationer.
Tjockare glas bidrar också till att minska bullret. Detta av den enkla anledningen att ljudvågor har svårare att få en tjockare ruta att svänga. Även om en av rutorna i ljudisolerade fönster ofta är något tjockare syns ingen förändring av fönstret förrän man kommer nära. Skillnaden är inte mer än 2-4 mm.

Naturligtvis är det inte bara glaset som påverkar , utan hela fönsterkonstruktionen. Karmen är minst lika viktig. Därför är det viktigt att ha bra och täta tätningslister och att komma ihåg att byta ut dem om de inte längre sluter tätt. Annars förlorar du en stor del av effekten av det ljudabsorberande glaset.
Både våra tvåglas och treglas fönster kan fås med ljudisolerande glas - läs mer om de olika glastyperna här: 2 glas eller 3 glas fönster

Varför ska du överväga ljudisolerade fönster?

Ditt hem är en fristad och det är ofta där de flesta av oss laddar upp efter en lång dag eller vecka. Det kan därför kännas väldigt påträngande när ljud utifrån tar sig in och stör friden. Oavsett om ljudnivån orsakas av tung trafik eller alltför festliga grannar, kan en del av lösningen hittas i ordentlig ljudisolering.

3-lags vindu i træ3-lags vindu i træ
decibel visualiseringsskaladecibel visualiseringsskala

Hur stor är den ljuddämpande effekten?

Ljudstyrka mäts i enheten decibel. Som referens kan nämnas att ljudet från en tyst bärbar dator är ca 20 dB, medan det är ca 90 dB om du står bredvid en bensindriven gräsklippare. Du kan se fler exempel i grafiken till höger.
En enda decibels skillnad är nästan ohörbar, men med bara 10 dB skillnad halveras ljudnivån. Det krävs alltså inte många decibel för att man ska uppfatta en tydlig förändring.
Med ett standardfönster med treglas sänks ljudnivån med lite över 30 dB. Med ljudreducerande fönster reduceras ljudvolymen med över 40 dB. Det är alltså en skillnad på minst 10 dB mellan vanliga och ljudreducerande fönster, vilket ger en effektiv "osynlig" ljudisolering. För det mänskliga örat innebär detta hälften så mycket buller inomhus, vilket är en mycket märkbar förändring.
Förutom den uppenbara frid som kommer av mindre buller finns det andra fördelar med tystnad:

  • Buller är en källa till stress, särskilt om det tar fokus från arbetsuppgifterna. Fler av oss arbetar hemifrån nuförtiden, men det kan vara svårt att koncentrera sig på excelark och e-postmeddelanden när trafikbullret från vägen stör dig. Låt inte bullret ta över din vardag eller din hälsa.

  • Även om det inte finns någon direkt negativ effekt av buller i ditt hem - till exempel en mindre produktiv arbetsdag - kan buller vara en så konstant del av din vardag att du först inser att det är där när du packat bilen och kommer fram till sommarstugan. Låt inte buller bli ditt nya normala när det finns ett alternativ.

  • Som med alla renoveringar kommer installation av nya fönster att öka värdet på ditt hem. Om du funderar på att skaffa bullerdämpande fönster bor du förmodligen i ett område där det behövs. Kanske nära en större väg? Det kan få potentiella köpare att avstå från sitt drömhus om de tror att trafikljudet kommer att störa dem i deras hem. Men när du presenterar dem med effektiv ljudisolering i fönstren, återfår hemmet plötsligt all den charm som det riskerade att förlora med sitt läge.

Om du vill läsa mer om bullrets påverkan på människan kan du läsa mer hos Folkhälsomyndigheten - Vägledning om buller och höga ljudnivåer

Ofta ställda frågor - ljudisolerande fönster

 • Vilka är fördelarna med ljudisolerande fönster?

  Ett ljudisolerande fönster har oftast minst ett lager glas som är tjockare än resten, vilket ger bättre ljudisolering eftersom det finns mer material som ljudvågorna måste passera igenom. Samtidigt gör de olika tjocklekarna på glasen det svårt för ljudvågorna att sätta alla glasen i svängning, vilket gör att ljudet har svårare att röra sig från ett glaslager till nästa.
 • När ska man köpa ljuddämpande fönster?

  Om man bor precis bredvid en väg, en järnväg eller något annat som bullrar mycket, kan ljuddämpande fönster vara en välsignelse. Det blir tystare i ditt hem, och du blir inte ständigt störd av ljud utifrån. Konstant buller kan ha en negativ effekt på vår hälsa, och därför kan det vara en fördel att skaffa ljudisolerande fönster.
 • Vad kostar ljudisolerande fönster?

  Den ljudisolerande delen i fönstret är typiskt ett lager glas som är tjockare än resten. Därför är det sällan särskilt dyrt att få ett ljudisolerande fönster, men priset beror självklart på hur stort fönstret är och därmed hur mycket glas som behövs.