Nya fönster och dörrar med
"grönare aluminium"

Sparfönster minskar CO2-utsläppen med 53 % genom att vi använder aluminium med låga utsläpp för tillverkning av fönster och dörrar.

Fönster och dörrar tillverkade med grön energi

Tack vare ny teknik är det nu möjligt att producera aluminium för fönster och dörrar med ännu lägre CO2-utsläpp. Hydro REDUXA är ett lågutsläppsaluminium som tillverkas med hållbar energi, vatten, vind och sol, vilket gör att det nu produceras renare aluminium än någonsin tidigare.

På Sparfönster arbetar vi varje dag med att tänka ansvarsfullt i vår produktion, så att vi tillsammans kan ta ännu bättre hand om vårt samhälle. En av åtgärderna vi har vidtagit är att alla fönster och dörrar i trä/aluminium är tillverkade med Hydro REDUXA-aluminium, som sänker CO2-utsläppen per kilo till mindre än en fjärdedel av det globala genomsnittet.

Utöver produktion av trä-/aluminiumprodukter använder vi även aluminium i våra glaslister, som finns i alla de fönster och dörrar vi skickar ut från våra fabriker oavsett material. Därför kan vi inte undvika att använda aluminium i våra produkter. Det betyder, att vi använder aluminium som är producerat så ansvarsfullt/miljövänligt som möjligt.

53 % minskning av CO2-utsläppen vid användning av REDUXA

När vi på Sparfönster använder Hydro REDUXA, som är ett lågemissionsaluminium, minskar vi CO2-utsläppen med 53 % för produktion av det aluminium vi använder i samband med tillverkning av fönster och dörrar. Det innebär i stort sett att vi släpper ut 2 468,98 ton mindre CO2 per år enbart för vår produktion.

Varje dag produceras många nya byggmaterial, det kostar resurser och produktionen belastar klimatet och släpper ut CO2. Därför är det viktigt för oss som företag att optimera våra resurser och spara där vi kan, så att vi kan producera fönster och dörrar med så lågt klimatavtryck och så lång livslängd som möjligt. 

Vi kan inte undvika att använda aluminium, men vi kan välja ansvarsfullt producerat aluminium till våra fönster och dörrar.